じんみんぐんたい tiếng nhật là gì?

Rate this post

じんみんぐんたい tiếng nhật là gì?

じんみんぐんたい tiếng nhật có nghĩa là Quân đội nhân dân (人民軍隊)

じんみんぐんたい tiếng nhật có nghĩa là Quân đội nhân dân (人民軍隊).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

Quân đội nhân dân (人民軍隊) Tiếng Nhật là gì?

Quân đội nhân dân (人民軍隊) Tiếng Nhật có nghĩa là じんみんぐんたい .

Ý nghĩa – Giải thích

じんみんぐんたい tiếng nhật nghĩa là Quân đội nhân dân (人民軍隊).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội..

Đây là cách dùng じんみんぐんたい tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội じんみんぐんたい tiếng nhật là gì? (hay giải thích Quân đội nhân dân (人民軍隊).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội. nghĩa là gì?) . Định nghĩa じんみんぐんたい tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng じんみんぐんたい tiếng nhật / Quân đội nhân dân (人民軍隊).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề じんみんぐんたい tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về じんみんぐんたい tiếng nhật là gì?.

Read More:   绣花衣服 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • label
Back to top button