そうたい じかん tiếng nhật là gì?

Rate this post

そうたい じかん tiếng nhật là gì?

そうたい じかん tiếng nhật có nghĩa là Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 )

そうたい じかん tiếng nhật có nghĩa là Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 ).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Lương và thuế.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 ) Tiếng Nhật là gì?

Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 ) Tiếng Nhật có nghĩa là そうたい じかん .

Ý nghĩa – Giải thích

そうたい じかん tiếng nhật nghĩa là Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 ).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Lương và thuế..

Đây là cách dùng そうたい じかん tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty そうたい じかん tiếng nhật là gì? (hay giải thích Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 ).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Lương và thuế. nghĩa là gì?) . Định nghĩa そうたい じかん tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng そうたい じかん tiếng nhật / Thời gian về sớm hơn giờ làm (早退時間 ).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Lương và thuế.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Failure

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề そうたい じかん tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về そうたい じかん tiếng nhật là gì?.

Back to top button