ちゅうい tiếng nhật là gì?

Rate this post

ちゅうい tiếng nhật là gì?

ちゅうい tiếng nhật có nghĩa là Trung uý (中尉)

ちゅうい tiếng nhật có nghĩa là Trung uý (中尉).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

Trung uý (中尉) Tiếng Nhật là gì?

Trung uý (中尉) Tiếng Nhật có nghĩa là ちゅうい .

Ý nghĩa – Giải thích

ちゅうい tiếng nhật nghĩa là Trung uý (中尉).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội..

Đây là cách dùng ちゅうい tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội ちゅうい tiếng nhật là gì? (hay giải thích Trung uý (中尉).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ちゅうい tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ちゅうい tiếng nhật / Trung uý (中尉).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ちゅうい tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ちゅうい tiếng nhật là gì?.

Read More:   加倍奉还 là gì?
Check Also
Close
Back to top button