一品红 tiếng trung là gì?

Rate this post

一品红 tiếng trung là gì?

一品红 tiếng trung có nghĩa là hoa trạng nguyên (yīpǐnhóng )

一品红 tiếng trung có nghĩa là hoa trạng nguyên (yīpǐnhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa trạng nguyên (yīpǐnhóng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 一品红 .

Ý nghĩa – Giải thích

一品红 tiếng trung nghĩa là hoa trạng nguyên (yīpǐnhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 一品红 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 一品红 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa trạng nguyên (yīpǐnhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 一品红 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 一品红 tiếng trung / hoa trạng nguyên (yīpǐnhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 一品红 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 一品红 tiếng trung là gì?.

Read More:   Consistency
Check Also
Close
Back to top button