乌鸦 tiếng trung là gì?

Rate this post

乌鸦 tiếng trung là gì?

乌鸦 tiếng trung có nghĩa là quạ đen (wūyā )

乌鸦 tiếng trung có nghĩa là quạ đen (wūyā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

quạ đen (wūyā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 乌鸦 .

Ý nghĩa – Giải thích

乌鸦 tiếng trung nghĩa là quạ đen (wūyā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim..

Đây là cách dùng 乌鸦 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 乌鸦 tiếng trung là gì? (hay giải thích quạ đen (wūyā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 乌鸦 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 乌鸦 tiếng trung / quạ đen (wūyā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 乌鸦 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 乌鸦 tiếng trung là gì?.

Read More:   Rear quarter window control switch LH
Back to top button