乘汽车 火车 旅行 tiếng trung là gì?

Rate this post

乘汽车 火车 旅行 tiếng trung là gì?

乘汽车 火车 旅行 tiếng trung có nghĩa là du lịch băng ô tô tàu hoả (chéng qìchē huǒchē lǚxíng )

乘汽车 火车 旅行 tiếng trung có nghĩa là du lịch băng ô tô tàu hoả (chéng qìchē huǒchē lǚxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

du lịch băng ô tô tàu hoả (chéng qìchē huǒchē lǚxíng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 乘汽车 火车 旅行 .

Ý nghĩa – Giải thích

乘汽车 火车 旅行 tiếng trung nghĩa là du lịch băng ô tô tàu hoả (chéng qìchē huǒchē lǚxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 乘汽车 火车 旅行 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 乘汽车 火车 旅行 tiếng trung là gì? (hay giải thích du lịch băng ô tô tàu hoả (chéng qìchē huǒchē lǚxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 乘汽车 火车 旅行 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 乘汽车 火车 旅行 tiếng trung / du lịch băng ô tô tàu hoả (chéng qìchē huǒchē lǚxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Core yarn

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 乘汽车 火车 旅行 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 乘汽车 火车 旅行 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Rug
Back to top button