人物像 tiếng trung là gì?

Rate this post

人物像 tiếng trung là gì?

人物像 tiếng trung có nghĩa là ảnh chân dung (rénwùxiàng )

人物像 tiếng trung có nghĩa là ảnh chân dung (rénwùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

ảnh chân dung (rénwùxiàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 人物像 .

Ý nghĩa – Giải thích

人物像 tiếng trung nghĩa là ảnh chân dung (rénwùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh..

Đây là cách dùng 人物像 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 人物像 tiếng trung là gì? (hay giải thích ảnh chân dung (rénwùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 人物像 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 人物像 tiếng trung / ảnh chân dung (rénwùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 人物像 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 人物像 tiếng trung là gì?.

Read More:   Intersecting
Check Also
Close
Back to top button