伪女 là gì?

Rate this post

伪女 là gì?

伪女 có nghĩa là (wěi nǚ ) giả gái

伪女 có nghĩa là (wěi nǚ ) giả gái.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(wěi nǚ ) giả gái Tiếng Trung là gì?

giả gái Tiếng Trung có nghĩa là 伪女.

Ý nghĩa – Giải thích

伪女 nghĩa là (wěi nǚ ) giả gái.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 伪女. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 伪女 là gì? (hay giải thích (wěi nǚ ) giả gái.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 伪女 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 伪女 / (wěi nǚ ) giả gái.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 伪女 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 伪女 là gì? .

Read More:   Clearance above bridge floor
Check Also
Close
Back to top button