公共海滨 tiếng trung là gì?

Rate this post

公共海滨 tiếng trung là gì?

公共海滨 tiếng trung có nghĩa là bãi tắm công cộng (gōnggòng hǎibīn )

公共海滨 tiếng trung có nghĩa là bãi tắm công cộng (gōnggòng hǎibīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

bãi tắm công cộng (gōnggòng hǎibīn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 公共海滨 .

Ý nghĩa – Giải thích

公共海滨 tiếng trung nghĩa là bãi tắm công cộng (gōnggòng hǎibīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 公共海滨 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 公共海滨 tiếng trung là gì? (hay giải thích bãi tắm công cộng (gōnggòng hǎibīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 公共海滨 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 公共海滨 tiếng trung / bãi tắm công cộng (gōnggòng hǎibīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 公共海滨 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 公共海滨 tiếng trung là gì?.

Read More:   Flange joint
Check Also
Close
Back to top button