冰淇淋苏打水 tiếng trung là gì?

Rate this post

冰淇淋苏打水 tiếng trung là gì?

冰淇淋苏打水 tiếng trung có nghĩa là sô đa kem (bīngqílín sūdǎ shuǐ )

冰淇淋苏打水 tiếng trung có nghĩa là sô đa kem (bīngqílín sūdǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

sô đa kem (bīngqílín sūdǎ shuǐ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 冰淇淋苏打水 .

Ý nghĩa – Giải thích

冰淇淋苏打水 tiếng trung nghĩa là sô đa kem (bīngqílín sūdǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống..

Đây là cách dùng 冰淇淋苏打水 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 冰淇淋苏打水 tiếng trung là gì? (hay giải thích sô đa kem (bīngqílín sūdǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 冰淇淋苏打水 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 冰淇淋苏打水 tiếng trung / sô đa kem (bīngqílín sūdǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 冰淇淋苏打水 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 冰淇淋苏打水 tiếng trung là gì?.

Read More:   Clutch pedal noise check
Check Also
Close
  • Honour
Back to top button