列挙 tiếng nhật là gì?

Rate this post

 列挙 tiếng nhật là gì?

 列挙 tiếng nhật có nghĩa là Liệt kê

 列挙 tiếng nhật có nghĩa là Liệt kê.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

Liệt kê Tiếng Nhật là gì?

Liệt kê Tiếng Nhật có nghĩa là  列挙 .

Ý nghĩa – Giải thích

 列挙 tiếng nhật nghĩa là Liệt kê.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục..

Đây là cách dùng  列挙 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục  列挙 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Liệt kê.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục. nghĩa là gì?) . Định nghĩa  列挙 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  列挙 tiếng nhật / Liệt kê.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  列挙 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  列挙 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Front auxiliary climate control assembly
Check Also
Close
Back to top button