制药工业 tiếng trung là gì?

Rate this post

制药工业 tiếng trung là gì?

制药工业 tiếng trung có nghĩa là công nghiệp dược phẩm (zhìyào gōngyè )

制药工业 tiếng trung có nghĩa là công nghiệp dược phẩm (zhìyào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

công nghiệp dược phẩm (zhìyào gōngyè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 制药工业 .

Ý nghĩa – Giải thích

制药工业 tiếng trung nghĩa là công nghiệp dược phẩm (zhìyào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp..

Đây là cách dùng 制药工业 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 制药工业 tiếng trung là gì? (hay giải thích công nghiệp dược phẩm (zhìyào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 制药工业 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 制药工业 tiếng trung / công nghiệp dược phẩm (zhìyào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Exhaust gas purification system

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 制药工业 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 制药工业 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button