卖方 tiếng trung là gì?

Rate this post

卖方 tiếng trung là gì?

卖方 tiếng trung có nghĩa là bên bán (màifāng )

卖方 tiếng trung có nghĩa là bên bán (màifāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

bên bán (màifāng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 卖方 .

Ý nghĩa – Giải thích

卖方 tiếng trung nghĩa là bên bán (màifāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại..

Đây là cách dùng 卖方 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 卖方 tiếng trung là gì? (hay giải thích bên bán (màifāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 卖方 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 卖方 tiếng trung / bên bán (màifāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 卖方 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 卖方 tiếng trung là gì?.

Read More:   Hydraulic brakes or hydraulic braking system
Check Also
Close
Back to top button