厂商预付请款作业流程 tiếng trung là gì?

Rate this post

厂商预付请款作业流程 tiếng trung là gì?

厂商预付请款作业流程 tiếng trung có nghĩa là lưu trình thao tác xin tạm ứng cho maker (chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng )

厂商预付请款作业流程 tiếng trung có nghĩa là lưu trình thao tác xin tạm ứng cho maker (chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tài chính ngân hàng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

lưu trình thao tác xin tạm ứng cho maker (chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 厂商预付请款作业流程 .

Ý nghĩa – Giải thích

厂商预付请款作业流程 tiếng trung nghĩa là lưu trình thao tác xin tạm ứng cho maker (chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tài chính ngân hàng..

Đây là cách dùng 厂商预付请款作业流程 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 厂商预付请款作业流程 tiếng trung là gì? (hay giải thích lưu trình thao tác xin tạm ứng cho maker (chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tài chính ngân hàng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 厂商预付请款作业流程 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 厂商预付请款作业流程 tiếng trung / lưu trình thao tác xin tạm ứng cho maker (chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tài chính ngân hàng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Snake

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 厂商预付请款作业流程 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 厂商预付请款作业流程 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button