双排纽扣的西服 tiếng trung là gì?

Rate this post

双排纽扣的西服 tiếng trung là gì?

双排纽扣的西服 tiếng trung có nghĩa là âu phục hai hàng khuy (shuāng pái niǔkòu de xīfú )

双排纽扣的西服 tiếng trung có nghĩa là âu phục hai hàng khuy (shuāng pái niǔkòu de xīfú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nam.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

âu phục hai hàng khuy (shuāng pái niǔkòu de xīfú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 双排纽扣的西服 .

Ý nghĩa – Giải thích

双排纽扣的西服 tiếng trung nghĩa là âu phục hai hàng khuy (shuāng pái niǔkòu de xīfú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nam..

Đây là cách dùng 双排纽扣的西服 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 双排纽扣的西服 tiếng trung là gì? (hay giải thích âu phục hai hàng khuy (shuāng pái niǔkòu de xīfú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 双排纽扣的西服 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 双排纽扣的西服 tiếng trung / âu phục hai hàng khuy (shuāng pái niǔkòu de xīfú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nam.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   三防漆 là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 双排纽扣的西服 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 双排纽扣的西服 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button