发刷 tiếng trung là gì?

Rate this post

发刷 tiếng trung là gì?

发刷 tiếng trung có nghĩa là bàn chải phủi tóc (fā shuā )

发刷 tiếng trung có nghĩa là bàn chải phủi tóc (fā shuā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

bàn chải phủi tóc (fā shuā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 发刷 .

Ý nghĩa – Giải thích

发刷 tiếng trung nghĩa là bàn chải phủi tóc (fā shuā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 发刷 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 发刷 tiếng trung là gì? (hay giải thích bàn chải phủi tóc (fā shuā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 发刷 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 发刷 tiếng trung / bàn chải phủi tóc (fā shuā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 发刷 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 发刷 tiếng trung là gì?.

Read More:   Silica sand
Back to top button