右发球区 tiếng trung là gì?

Rate this post

右发球区 tiếng trung là gì?

右发球区 tiếng trung có nghĩa là ô giao cầu bên phải (yòufāqiúqū )

右发球区 tiếng trung có nghĩa là ô giao cầu bên phải (yòufāqiúqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

ô giao cầu bên phải (yòufāqiúqū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 右发球区 .

Ý nghĩa – Giải thích

右发球区 tiếng trung nghĩa là ô giao cầu bên phải (yòufāqiúqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông..

Đây là cách dùng 右发球区 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 右发球区 tiếng trung là gì? (hay giải thích ô giao cầu bên phải (yòufāqiúqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 右发球区 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 右发球区 tiếng trung / ô giao cầu bên phải (yòufāqiúqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 右发球区 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 右发球区 tiếng trung là gì?.

Read More:   美工刀 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button