同步检查断电器 tiếng trung là gì?

Rate this post

同步检查断电器 tiếng trung là gì?

同步检查断电器 tiếng trung có nghĩa là rơle kiểm tra đồng bộ (tóngbù jiǎnchá duàn diànqì )

同步检查断电器 tiếng trung có nghĩa là rơle kiểm tra đồng bộ (tóngbù jiǎnchá duàn diànqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

rơle kiểm tra đồng bộ (tóngbù jiǎnchá duàn diànqì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 同步检查断电器 .

Ý nghĩa – Giải thích

同步检查断电器 tiếng trung nghĩa là rơle kiểm tra đồng bộ (tóngbù jiǎnchá duàn diànqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 同步检查断电器 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 同步检查断电器 tiếng trung là gì? (hay giải thích rơle kiểm tra đồng bộ (tóngbù jiǎnchá duàn diànqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 同步检查断电器 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 同步检查断电器 tiếng trung / rơle kiểm tra đồng bộ (tóngbù jiǎnchá duàn diànqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Point lead

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 同步检查断电器 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 同步检查断电器 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button