后盖开关 tiếng trung là gì?

Rate this post

后盖开关 tiếng trung là gì?

后盖开关 tiếng trung có nghĩa là công tắc mặt sau (hòu gài kāiguān )

后盖开关 tiếng trung có nghĩa là công tắc mặt sau (hòu gài kāiguān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

công tắc mặt sau (hòu gài kāiguān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 后盖开关 .

Ý nghĩa – Giải thích

后盖开关 tiếng trung nghĩa là công tắc mặt sau (hòu gài kāiguān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh..

Đây là cách dùng 后盖开关 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 后盖开关 tiếng trung là gì? (hay giải thích công tắc mặt sau (hòu gài kāiguān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 后盖开关 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 后盖开关 tiếng trung / công tắc mặt sau (hòu gài kāiguān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/cam-face-tieng-anh-ky-thuat-o-to/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 后盖开关 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 后盖开关 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button