听众信筘 tiếng trung là gì?

Rate this post

听众信筘 tiếng trung là gì?

听众信筘 tiếng trung có nghĩa là hộp thư bạn nghe đài (tīngzhòng xìn kòu )

听众信筘 tiếng trung có nghĩa là hộp thư bạn nghe đài (tīngzhòng xìn kòu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

hộp thư bạn nghe đài (tīngzhòng xìn kòu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 听众信筘 .

Ý nghĩa – Giải thích

听众信筘 tiếng trung nghĩa là hộp thư bạn nghe đài (tīngzhòng xìn kòu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình..

Đây là cách dùng 听众信筘 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 听众信筘 tiếng trung là gì? (hay giải thích hộp thư bạn nghe đài (tīngzhòng xìn kòu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 听众信筘 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 听众信筘 tiếng trung / hộp thư bạn nghe đài (tīngzhòng xìn kòu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Driver door window control switch

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 听众信筘 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 听众信筘 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button