告密者 tiếng trung là gì?

Rate this post

告密者 tiếng trung là gì?

告密者 tiếng trung có nghĩa là người tố cáo (gàomì zhě )

告密者 tiếng trung có nghĩa là người tố cáo (gàomì zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

người tố cáo (gàomì zhě ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 告密者 .

Ý nghĩa – Giải thích

告密者 tiếng trung nghĩa là người tố cáo (gàomì zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát..

Đây là cách dùng 告密者 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 告密者 tiếng trung là gì? (hay giải thích người tố cáo (gàomì zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 告密者 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 告密者 tiếng trung / người tố cáo (gàomì zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Clutchn.

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 告密者 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 告密者 tiếng trung là gì?.

Back to top button