国际直播电话 tiếng trung là gì?

Rate this post

国际直播电话 tiếng trung là gì?

国际直播电话 tiếng trung có nghĩa là điện thoại gọi trực tiếp quốc tế (guójì zhíbò diànhuà )

国际直播电话 tiếng trung có nghĩa là điện thoại gọi trực tiếp quốc tế (guójì zhíbò diànhuà ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

điện thoại gọi trực tiếp quốc tế (guójì zhíbò diànhuà ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 国际直播电话 .

Ý nghĩa – Giải thích

国际直播电话 tiếng trung nghĩa là điện thoại gọi trực tiếp quốc tế (guójì zhíbò diànhuà ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn..

Đây là cách dùng 国际直播电话 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 国际直播电话 tiếng trung là gì? (hay giải thích điện thoại gọi trực tiếp quốc tế (guójì zhíbò diànhuà ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 国际直播电话 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 国际直播电话 tiếng trung / điện thoại gọi trực tiếp quốc tế (guójì zhíbò diànhuà ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   雪松类 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 国际直播电话 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 国际直播电话 tiếng trung là gì?.

Back to top button