国际邮包 tiếng trung là gì?

Rate this post

国际邮包 tiếng trung là gì?

国际邮包 tiếng trung có nghĩa là gói bưu kiện quốc tế (guójì yóubāo )

国际邮包 tiếng trung có nghĩa là gói bưu kiện quốc tế (guójì yóubāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bưu điện.

gói bưu kiện quốc tế (guójì yóubāo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 国际邮包 .

Ý nghĩa – Giải thích

国际邮包 tiếng trung nghĩa là gói bưu kiện quốc tế (guójì yóubāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện..

Đây là cách dùng 国际邮包 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bưu điện 国际邮包 tiếng trung là gì? (hay giải thích gói bưu kiện quốc tế (guójì yóubāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 国际邮包 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 国际邮包 tiếng trung / gói bưu kiện quốc tế (guójì yóubāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Scraper

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 国际邮包 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 国际邮包 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Choose
Back to top button