土产品 tiếng trung là gì?

Rate this post

土产品 tiếng trung là gì?

土产品 tiếng trung có nghĩa là sản phẩm địa phương (tǔ chǎnpǐn )

土产品 tiếng trung có nghĩa là sản phẩm địa phương (tǔ chǎnpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

sản phẩm địa phương (tǔ chǎnpǐn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 土产品 .

Ý nghĩa – Giải thích

土产品 tiếng trung nghĩa là sản phẩm địa phương (tǔ chǎnpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương..

Đây là cách dùng 土产品 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 土产品 tiếng trung là gì? (hay giải thích sản phẩm địa phương (tǔ chǎnpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 土产品 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 土产品 tiếng trung / sản phẩm địa phương (tǔ chǎnpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Analysing the evidence

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 土产品 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 土产品 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button