套在木桩上面 là gì?

Rate this post

套在木桩上面 là gì?

套在木桩上面 có nghĩa là (tào zài mù zhuāng shàng miàn ) trùm lên cọc gỗ

套在木桩上面 có nghĩa là (tào zài mù zhuāng shàng miàn ) trùm lên cọc gỗ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(tào zài mù zhuāng shàng miàn ) trùm lên cọc gỗ Tiếng Trung là gì?

trùm lên cọc gỗ Tiếng Trung có nghĩa là 套在木桩上面.

Ý nghĩa – Giải thích

套在木桩上面 nghĩa là (tào zài mù zhuāng shàng miàn ) trùm lên cọc gỗ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 套在木桩上面. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 套在木桩上面 là gì? (hay giải thích (tào zài mù zhuāng shàng miàn ) trùm lên cọc gỗ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 套在木桩上面 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 套在木桩上面 / (tào zài mù zhuāng shàng miàn ) trùm lên cọc gỗ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   thread

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 套在木桩上面 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 套在木桩上面 là gì? .

Check Also
Close
Back to top button