小前锋 tiếng trung là gì?

Rate this post

小前锋 tiếng trung là gì?

小前锋 tiếng trung có nghĩa là tiền đạo phụ sf (xiǎoqiánfēng )

小前锋 tiếng trung có nghĩa là tiền đạo phụ sf (xiǎoqiánfēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

tiền đạo phụ sf (xiǎoqiánfēng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 小前锋 .

Ý nghĩa – Giải thích

小前锋 tiếng trung nghĩa là tiền đạo phụ sf (xiǎoqiánfēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ..

Đây là cách dùng 小前锋 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 小前锋 tiếng trung là gì? (hay giải thích tiền đạo phụ sf (xiǎoqiánfēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 小前锋 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 小前锋 tiếng trung / tiền đạo phụ sf (xiǎoqiánfēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 小前锋 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 小前锋 tiếng trung là gì?.

Read More:   Temperature blend door actuator
Check Also
Close
Back to top button