小歌剧 轻歌剧 tiếng trung là gì?

Rate this post

小歌剧 轻歌剧 tiếng trung là gì?

小歌剧 轻歌剧 tiếng trung có nghĩa là operetta nhạc kịch hài nhẹ nhàng ngắn (xiǎo gējù qīng gējù )

小歌剧 轻歌剧 tiếng trung có nghĩa là operetta nhạc kịch hài nhẹ nhàng ngắn (xiǎo gējù qīng gējù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

operetta nhạc kịch hài nhẹ nhàng ngắn (xiǎo gējù qīng gējù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 小歌剧 轻歌剧 .

Ý nghĩa – Giải thích

小歌剧 轻歌剧 tiếng trung nghĩa là operetta nhạc kịch hài nhẹ nhàng ngắn (xiǎo gējù qīng gējù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc..

Đây là cách dùng 小歌剧 轻歌剧 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 小歌剧 轻歌剧 tiếng trung là gì? (hay giải thích operetta nhạc kịch hài nhẹ nhàng ngắn (xiǎo gējù qīng gējù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 小歌剧 轻歌剧 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 小歌剧 轻歌剧 tiếng trung / operetta nhạc kịch hài nhẹ nhàng ngắn (xiǎo gējù qīng gējù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Sidelamp

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 小歌剧 轻歌剧 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 小歌剧 轻歌剧 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button