屁股 tiếng trung là gì?

Rate this post

屁股 tiếng trung là gì?

屁股 tiếng trung có nghĩa là mông (pìgu )

屁股 tiếng trung có nghĩa là mông (pìgu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

mông (pìgu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 屁股 .

Ý nghĩa – Giải thích

屁股 tiếng trung nghĩa là mông (pìgu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể..

Đây là cách dùng 屁股 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 屁股 tiếng trung là gì? (hay giải thích mông (pìgu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 屁股 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 屁股 tiếng trung / mông (pìgu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 屁股 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 屁股 tiếng trung là gì?.

Read More:   Longitudinal wavy bobbin
Check Also
Close
Back to top button