工衣 là gì?

Rate this post

工衣 là gì?

工衣 có nghĩa là (gōng yī ) đồng phục công ty

工衣 có nghĩa là (gōng yī ) đồng phục công ty.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(gōng yī ) đồng phục công ty Tiếng Trung là gì?

đồng phục công ty Tiếng Trung có nghĩa là 工衣.

Ý nghĩa – Giải thích

工衣 nghĩa là (gōng yī ) đồng phục công ty.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 工衣. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 工衣 là gì? (hay giải thích (gōng yī ) đồng phục công ty.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 工衣 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 工衣 / (gōng yī ) đồng phục công ty.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 工衣 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 工衣 là gì? .

Read More:   Debenture
Back to top button