工资级别 tiếng trung là gì?

Rate this post

工资级别 tiếng trung là gì?

工资级别 tiếng trung có nghĩa là các bậc lương (gōngzī jíbié )

工资级别 tiếng trung có nghĩa là các bậc lương (gōngzī jíbié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

các bậc lương (gōngzī jíbié ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 工资级别 .

Ý nghĩa – Giải thích

工资级别 tiếng trung nghĩa là các bậc lương (gōngzī jíbié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy..

Đây là cách dùng 工资级别 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 工资级别 tiếng trung là gì? (hay giải thích các bậc lương (gōngzī jíbié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 工资级别 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 工资级别 tiếng trung / các bậc lương (gōngzī jíbié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   재고자산 tiếng hàn là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 工资级别 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 工资级别 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button