忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật là gì?

Rate this post

忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật là gì?

忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật có nghĩa là Nhẫn nại

忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật có nghĩa là Nhẫn nại.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

Nhẫn nại Tiếng Nhật là gì?

Nhẫn nại Tiếng Nhật có nghĩa là 忍耐強い  (にんたいづよい ) .

Ý nghĩa – Giải thích

忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật nghĩa là Nhẫn nại.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách..

Đây là cách dùng 忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Nhẫn nại.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật / Nhẫn nại.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 忍耐強い  (にんたいづよい ) tiếng nhật là gì?.

Read More:   Axle assembly noise check
Check Also
Close
Back to top button