执照保险 tiếng trung là gì?

Rate this post

执照保险 tiếng trung là gì?

执照保险 tiếng trung có nghĩa là bảo hiểm bằng lái xe tàu (zhízhào bǎoxiǎn )

执照保险 tiếng trung có nghĩa là bảo hiểm bằng lái xe tàu (zhízhào bǎoxiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

bảo hiểm bằng lái xe tàu (zhízhào bǎoxiǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 执照保险 .

Ý nghĩa – Giải thích

执照保险 tiếng trung nghĩa là bảo hiểm bằng lái xe tàu (zhízhào bǎoxiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm..

Đây là cách dùng 执照保险 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm 执照保险 tiếng trung là gì? (hay giải thích bảo hiểm bằng lái xe tàu (zhízhào bǎoxiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 执照保险 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 执照保险 tiếng trung / bảo hiểm bằng lái xe tàu (zhízhào bǎoxiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Furnishing fabric

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 执照保险 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 执照保险 tiếng trung là gì?.

Back to top button