折刀 tiếng trung là gì?

Rate this post

折刀 tiếng trung là gì?

折刀 tiếng trung có nghĩa là dao gấp (zhé dāo )

折刀 tiếng trung có nghĩa là dao gấp (zhé dāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ gia dụng.

dao gấp (zhé dāo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 折刀 .

Ý nghĩa – Giải thích

折刀 tiếng trung nghĩa là dao gấp (zhé dāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà..

Đây là cách dùng 折刀 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ gia dụng 折刀 tiếng trung là gì? (hay giải thích dao gấp (zhé dāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 折刀 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 折刀 tiếng trung / dao gấp (zhé dāo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 折刀 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 折刀 tiếng trung là gì?.

Read More:   얄밉다 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button