护膝 tiếng trung là gì?

Rate this post

护膝 tiếng trung là gì?

护膝 tiếng trung có nghĩa là đệm bảo vệ đầu gối (hùxī )

护膝 tiếng trung có nghĩa là đệm bảo vệ đầu gối (hùxī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

đệm bảo vệ đầu gối (hùxī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 护膝 .

Ý nghĩa – Giải thích

护膝 tiếng trung nghĩa là đệm bảo vệ đầu gối (hùxī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá..

Đây là cách dùng 护膝 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 护膝 tiếng trung là gì? (hay giải thích đệm bảo vệ đầu gối (hùxī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 护膝 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 护膝 tiếng trung / đệm bảo vệ đầu gối (hùxī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 护膝 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 护膝 tiếng trung là gì?.

Read More:   漆器 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button