拦网成功 tiếng trung là gì?

Rate this post

拦网成功 tiếng trung là gì?

拦网成功 tiếng trung có nghĩa là chắn bóng thành công (lánwǎng chénggōng )

拦网成功 tiếng trung có nghĩa là chắn bóng thành công (lánwǎng chénggōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng chuyền.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

chắn bóng thành công (lánwǎng chénggōng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 拦网成功 .

Ý nghĩa – Giải thích

拦网成功 tiếng trung nghĩa là chắn bóng thành công (lánwǎng chénggōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng chuyền..

Đây là cách dùng 拦网成功 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 拦网成功 tiếng trung là gì? (hay giải thích chắn bóng thành công (lánwǎng chénggōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng chuyền. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 拦网成功 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 拦网成功 tiếng trung / chắn bóng thành công (lánwǎng chénggōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng chuyền.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 拦网成功 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 拦网成功 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/lustring-calendar-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button