持拍手 tiếng trung là gì?

Rate this post

持拍手 tiếng trung là gì?

持拍手 tiếng trung có nghĩa là tay cầm vợt (chípāishǒu )

持拍手 tiếng trung có nghĩa là tay cầm vợt (chípāishǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

tay cầm vợt (chípāishǒu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 持拍手 .

Ý nghĩa – Giải thích

持拍手 tiếng trung nghĩa là tay cầm vợt (chípāishǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông..

Đây là cách dùng 持拍手 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 持拍手 tiếng trung là gì? (hay giải thích tay cầm vợt (chípāishǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 持拍手 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 持拍手 tiếng trung / tay cầm vợt (chípāishǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 持拍手 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 持拍手 tiếng trung là gì?.

Read More:   Underbaste
Check Also
Close
Back to top button