排风扇 tiếng trung là gì?

Rate this post

排风扇 tiếng trung là gì?

排风扇 tiếng trung có nghĩa là quạt hút gió (páifēngshàn )

排风扇 tiếng trung có nghĩa là quạt hút gió (páifēngshàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

quạt hút gió (páifēngshàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 排风扇 .

Ý nghĩa – Giải thích

排风扇 tiếng trung nghĩa là quạt hút gió (páifēngshàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp..

Đây là cách dùng 排风扇 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 排风扇 tiếng trung là gì? (hay giải thích quạt hút gió (páifēngshàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 排风扇 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 排风扇 tiếng trung / quạt hút gió (páifēngshàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 排风扇 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 排风扇 tiếng trung là gì?.

Read More:   Fuel starvation
Check Also
Close
  • Handle
Back to top button