接发球 tiếng trung là gì?

Rate this post

接发球 tiếng trung là gì?

接发球 tiếng trung có nghĩa là nhận cầu đỡ giao cầu (jiēfāqiú )

接发球 tiếng trung có nghĩa là nhận cầu đỡ giao cầu (jiēfāqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

nhận cầu đỡ giao cầu (jiēfāqiú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 接发球 .

Ý nghĩa – Giải thích

接发球 tiếng trung nghĩa là nhận cầu đỡ giao cầu (jiēfāqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông..

Đây là cách dùng 接发球 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 接发球 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhận cầu đỡ giao cầu (jiēfāqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 接发球 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 接发球 tiếng trung / nhận cầu đỡ giao cầu (jiēfāqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cầu lông.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 接发球 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 接发球 tiếng trung là gì?.

Read More:   Outside cellar steps
Check Also
Close
Back to top button