撞球进袋的一击 tiếng trung là gì?

Rate this post

撞球进袋的一击 tiếng trung là gì?

撞球进袋的一击 tiếng trung có nghĩa là cú thọc bi vào lỗ trong bida (zhuàngqiú jìn dài de yī jī )

撞球进袋的一击 tiếng trung có nghĩa là cú thọc bi vào lỗ trong bida (zhuàngqiú jìn dài de yī jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

cú thọc bi vào lỗ trong bida (zhuàngqiú jìn dài de yī jī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 撞球进袋的一击 .

Ý nghĩa – Giải thích

撞球进袋的一击 tiếng trung nghĩa là cú thọc bi vào lỗ trong bida (zhuàngqiú jìn dài de yī jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí..

Đây là cách dùng 撞球进袋的一击 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 撞球进袋的一击 tiếng trung là gì? (hay giải thích cú thọc bi vào lỗ trong bida (zhuàngqiú jìn dài de yī jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 撞球进袋的一击 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 撞球进袋的一击 tiếng trung / cú thọc bi vào lỗ trong bida (zhuàngqiú jìn dài de yī jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Axial reinforcing bars

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 撞球进袋的一击 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 撞球进袋的一击 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button