支柱 tiếng trung là gì?

Rate this post

蜘蛛 tiếng trung là gì?

蜘蛛 tiếng trung có nghĩa là con nhện (zhīzhū )

蜘蛛 tiếng trung có nghĩa là con nhện (zhīzhū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

con nhện (zhīzhū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 蜘蛛 .

Ý nghĩa – Giải thích

蜘蛛 tiếng trung nghĩa là con nhện (zhīzhū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật..

Đây là cách dùng 蜘蛛 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 蜘蛛 tiếng trung là gì? (hay giải thích con nhện (zhīzhū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 蜘蛛 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 蜘蛛 tiếng trung / con nhện (zhīzhū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 支柱 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 支柱 tiếng trung là gì?.

Read More:   早班 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button