收获 tiếng trung là gì?

Rate this post

收获 tiếng trung là gì?

收获 tiếng trung có nghĩa là thu hoạch (shōu huò )

收获 tiếng trung có nghĩa là thu hoạch (shōu huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

thu hoạch (shōu huò ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 收获 .

Ý nghĩa – Giải thích

收获 tiếng trung nghĩa là thu hoạch (shōu huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp..

Đây là cách dùng 收获 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 收获 tiếng trung là gì? (hay giải thích thu hoạch (shōu huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 收获 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 收获 tiếng trung / thu hoạch (shōu huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 收获 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 收获 tiếng trung là gì?.

Read More:   Foreign Exchange Market
Check Also
Close
Back to top button