斗眼 tiếng trung là gì?

Rate this post

斗眼 tiếng trung là gì?

斗眼 tiếng trung có nghĩa là mắt lác (dòu yǎn )

斗眼 tiếng trung có nghĩa là mắt lác (dòu yǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

mắt lác (dòu yǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 斗眼 .

Ý nghĩa – Giải thích

斗眼 tiếng trung nghĩa là mắt lác (dòu yǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt..

Đây là cách dùng 斗眼 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 斗眼 tiếng trung là gì? (hay giải thích mắt lác (dòu yǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 斗眼 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 斗眼 tiếng trung / mắt lác (dòu yǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 斗眼 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 斗眼 tiếng trung là gì?.

Read More:   Scientist
Check Also
Close
Back to top button