方向舵踏板 tiếng trung là gì?

Rate this post

方向舵踏板 tiếng trung là gì?

方向舵踏板 tiếng trung có nghĩa là bàn đạp cánh lái hướng (fāngxiàngduò tàbǎn )

方向舵踏板 tiếng trung có nghĩa là bàn đạp cánh lái hướng (fāngxiàngduò tàbǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

bàn đạp cánh lái hướng (fāngxiàngduò tàbǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 方向舵踏板 .

Ý nghĩa – Giải thích

方向舵踏板 tiếng trung nghĩa là bàn đạp cánh lái hướng (fāngxiàngduò tàbǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay..

Đây là cách dùng 方向舵踏板 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 方向舵踏板 tiếng trung là gì? (hay giải thích bàn đạp cánh lái hướng (fāngxiàngduò tàbǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 方向舵踏板 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 方向舵踏板 tiếng trung / bàn đạp cánh lái hướng (fāngxiàngduò tàbǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/xia-fu-bu-tieng-trung-la-gi/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 方向舵踏板 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 方向舵踏板 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button