替续债券 tiếng trung là gì?

Rate this post

替续债券 tiếng trung là gì?

替续债券 tiếng trung có nghĩa là trái phiếu đảo nợ trái phiếu có thể hoàn trả (tì xù zhàiquàn )

替续债券 tiếng trung có nghĩa là trái phiếu đảo nợ trái phiếu có thể hoàn trả (tì xù zhàiquàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

trái phiếu đảo nợ trái phiếu có thể hoàn trả (tì xù zhàiquàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 替续债券 .

Ý nghĩa – Giải thích

替续债券 tiếng trung nghĩa là trái phiếu đảo nợ trái phiếu có thể hoàn trả (tì xù zhàiquàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu..

Đây là cách dùng 替续债券 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 替续债券 tiếng trung là gì? (hay giải thích trái phiếu đảo nợ trái phiếu có thể hoàn trả (tì xù zhàiquàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 替续债券 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 替续债券 tiếng trung / trái phiếu đảo nợ trái phiếu có thể hoàn trả (tì xù zhàiquàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   X wool

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 替续债券 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 替续债券 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button