朝南 tiếng trung là gì?

Rate this post

朝南 tiếng trung là gì?

朝南 tiếng trung có nghĩa là hướng nam (cháo nán )

朝南 tiếng trung có nghĩa là hướng nam (cháo nán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

hướng nam (cháo nán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 朝南 .

Ý nghĩa – Giải thích

朝南 tiếng trung nghĩa là hướng nam (cháo nán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản..

Đây là cách dùng 朝南 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản 朝南 tiếng trung là gì? (hay giải thích hướng nam (cháo nán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 朝南 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 朝南 tiếng trung / hướng nam (cháo nán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 朝南 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 朝南 tiếng trung là gì?.

Read More:   Department of Information and Communications tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button