本国制造的 tiếng trung là gì?

Rate this post

本国制造的 tiếng trung là gì?

本国制造的 tiếng trung có nghĩa là hàng trong nước sản xuất (běnguó zhìzào de )

本国制造的 tiếng trung có nghĩa là hàng trong nước sản xuất (běnguó zhìzào de ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

hàng trong nước sản xuất (běnguó zhìzào de ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 本国制造的 .

Ý nghĩa – Giải thích

本国制造的 tiếng trung nghĩa là hàng trong nước sản xuất (běnguó zhìzào de ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương..

Đây là cách dùng 本国制造的 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 本国制造的 tiếng trung là gì? (hay giải thích hàng trong nước sản xuất (běnguó zhìzào de ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 本国制造的 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 本国制造的 tiếng trung / hàng trong nước sản xuất (běnguó zhìzào de ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   续约 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 本国制造的 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 本国制造的 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button