梁世荣 tiếng trung là gì?

Rate this post

梁世荣 tiếng trung là gì?

梁世荣 tiếng trung có nghĩa là lương thế vinh (liángshìróng )

梁世荣 tiếng trung có nghĩa là lương thế vinh (liángshìróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tên đường phố.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Địa danh.

lương thế vinh (liángshìróng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 梁世荣 .

Ý nghĩa – Giải thích

梁世荣 tiếng trung nghĩa là lương thế vinh (liángshìróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tên đường phố..

Đây là cách dùng 梁世荣 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Địa danh 梁世荣 tiếng trung là gì? (hay giải thích lương thế vinh (liángshìróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tên đường phố. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 梁世荣 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 梁世荣 tiếng trung / lương thế vinh (liángshìróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tên đường phố.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 梁世荣 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 梁世荣 tiếng trung là gì?.

Read More:   Grade
Back to top button