毛线制的假发 tiếng trung là gì?

Rate this post

毛线制的假发 tiếng trung là gì?

毛线制的假发 tiếng trung có nghĩa là tóc giả làm bằng sợi len (máoxiàn zhì de jiǎfā )

毛线制的假发 tiếng trung có nghĩa là tóc giả làm bằng sợi len (máoxiàn zhì de jiǎfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

tóc giả làm bằng sợi len (máoxiàn zhì de jiǎfā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 毛线制的假发 .

Ý nghĩa – Giải thích

毛线制的假发 tiếng trung nghĩa là tóc giả làm bằng sợi len (máoxiàn zhì de jiǎfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 毛线制的假发 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 毛线制的假发 tiếng trung là gì? (hay giải thích tóc giả làm bằng sợi len (máoxiàn zhì de jiǎfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 毛线制的假发 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 毛线制的假发 tiếng trung / tóc giả làm bằng sợi len (máoxiàn zhì de jiǎfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   震动压路机 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 毛线制的假发 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 毛线制的假发 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button