泡沫塑料 tiếng trung là gì?

Rate this post

泡沫塑料 tiếng trung là gì?

泡沫塑料 tiếng trung có nghĩa là chất dẻo xốp (pàomò sùliào )

泡沫塑料 tiếng trung có nghĩa là chất dẻo xốp (pàomò sùliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

chất dẻo xốp (pàomò sùliào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 泡沫塑料 .

Ý nghĩa – Giải thích

泡沫塑料 tiếng trung nghĩa là chất dẻo xốp (pàomò sùliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa..

Đây là cách dùng 泡沫塑料 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 泡沫塑料 tiếng trung là gì? (hay giải thích chất dẻo xốp (pàomò sùliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 泡沫塑料 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 泡沫塑料 tiếng trung / chất dẻo xốp (pàomò sùliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   あくえいきょう tiếng nhật là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 泡沫塑料 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 泡沫塑料 tiếng trung là gì?.

Back to top button