海狮 tiếng trung là gì?

Rate this post

海狮 tiếng trung là gì?

海狮 tiếng trung có nghĩa là sư tử biển (hǎishī )

海狮 tiếng trung có nghĩa là sư tử biển (hǎishī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Động vật dưới nước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

sư tử biển (hǎishī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 海狮 .

Ý nghĩa – Giải thích

海狮 tiếng trung nghĩa là sư tử biển (hǎishī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Động vật dưới nước..

Đây là cách dùng 海狮 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 海狮 tiếng trung là gì? (hay giải thích sư tử biển (hǎishī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Động vật dưới nước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 海狮 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 海狮 tiếng trung / sư tử biển (hǎishī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Động vật dưới nước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 海狮 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 海狮 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/ran-liao-hui-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button